Bebeklerde kanguru bakımı bebeğin annenin göğsüne konularak gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Kanguru bakımının yararını savunan birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Bazı yoğun bakımlarda uygulanmaktadır.

Araştırmalar bebeğin annesinin göğsünde kanguru pozisyonuna geçmesinin solunumu iyileştirdiğini, solunum cihazlarına ihtiyacın azaldığını, kalp atımlarının daha düzenli olduğunu, vücut ısısını daha iyi ayarladıklarını, daha hızlı tartı aldıklarını ortaya koymuştur.

Aynı zamanda bu pozisyonun gaz ağrılarını azalttığı ve bebeğin uyumasına katkıda bulunduğu yine yapılan çalışmalarla desteklenmiştir.

Anne ve bebeğin arasındaki bağı güçlendirir. Annenin bebek bakımını üstlenmesini kolaylaştırır. Ayrıca bu bebekler anne memesini emmeye daha bir eğilimli oldukları ve annede de süt artışı gözlenmiştir.

Periventriküler lökomalazi nedir nedenleri nelerdir

Periventriküler lökomalazi beynin ventrikülleri arasındaki doku hasarıdır. ( Beyaz cevher hasarı ) .Prematüre bebeklerde sıktır. Düşük doğum ağırlıklı bebekler risk altındadır. Genelde doğum esnasında anormal pozisyon, zor doğum ve oksijensiz kalma öyküleri bulunur. Bebekler yoğun bakımda kalmış burada beyin kanaması geçirmiş olabilirler. Doğumda suların erken gelmesi sıktır. beyindeki hasarın erken doğuma ve suların erken açılmasına neden olduğu düşünülmektedir. Ciddi sarılık geçirme, gebelikte vajinal kanama, gebelikte hipertansiyon ve diyabet, enfeksiyon periventriküler lökomalaziye neden olabilir.

Belirtiler

Kolları bükme, bacak kaslarında gerginlik, elleri yumruk yapma, sık irkilme görülür. Görme bozukluğu görülür. Gördüğünü algılama, nesneleri takip etme sorunu vardır.

Nereye başvurmak gerekir

Çocuk nörolojisi uzmanına başvurmak gerekir.

Tanı nasıl konur

Fizik muayene, EEG, Beyin US ve Beyin MR ile tanı konur. EEG bu tip çocuklarda nöbet geçirme riski olduğu için bu olasılığı saptamada kullanılır. Manyetik rezonans ve ultrasonda ise beynin iki yarım küresi arasındaki hasarlı alanlar beyaz bir renkte görülür.

Tedavi

Acil fizik tedavi yapılır.

Periventriküler lökomalazisi olan her bebek spastik bebek olacak mıdır

Periventriküler lökomalazi spastik bebekliğin öncü bulgusu olmakla birlikte periventriküler lökomalazisi olan her bebek spastik olacak diye bir kural yoktur. Ancak bunu daha önceden saptayacak bir yöntem bulunmamaktadır. Bebek çocuk nöroloji uzmanı tarafından izlem altında bulunur ve zamanla belirtiler ortaya çıkar. Bazen bir çocuğun örneğin üç yaşına kadar normal olup da birdenbire spasisiste gelişen vakalar da rastlanmıştır.

Anne sütü bebeğiniz için en iyi besindir. Bebeğin anneden ayrı olduğu ya da emzirilemediği bazı özel durumlarda anne sütünün sağılarak daha sonra kullanılmak üzere saklanması gerekir.

Bu durumlar ana hatlarıyla söyle sıralanabilir:

1- Dudak ve damak yarıkları nedeniyle bebeğin emememesi
2- Bebeğin prematüre ve yoğun bakımda olması dolayısıyla anneden ayrı olması ya da ememesi
3- Annenin çalışması
4- Annenin sütünün bebek henüz küçük olduğu için bebeğin ihtiyacından fazla olması durumunda göğüsleri boşaltmak ve aynı zamanda sütü ziyan etmemek için
5- Annenin hasta olma, ateşlenme, ilaç ve antibiyotik kullanması durumunda süt veremeyeceği için önceden bu gibi durumları öngörerek sütünü saklaması

Anne sütü oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat, derin dondurucuda 3 ay saklanabilir.

Bunları yapmayınız:

1- Anne sütünü buzluğa koymayınız
2- Buzdolabının kapağına koymayınız

Anne sütü özel olarak üretilmiş steril süt saklama poşetleriyle saklanır. 24 saat gibi kısa bir sürede tüketilecekse daha ucuz olması açısından süt saklamak için steril idrar kapları kullanılabilir, derin dondurucuya koymak ve uzun süre saklamak açısından uygun değildirler.

Anne sütü:

1- Ben mari (ılık su dolu bir kabın içine batırılarak erimesi beklenerek, bu su kaynak olmamalıdır) usülü ile çözdürülmelidir. Buzdolabında çözünmeye bırakılabilir, oda ısısında çözünmek üzere bırakılmamalıdır.
2- Günlük kullanılacak miktarda çözdürülmeli, bir kere çözünen süt tekrar dondurulmamalıdır.