AMERIKA

BORDROLU ÇALIŞAN OLARAK AMERIKA VİZESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

# Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi, (yeni işe girilmiş ise eski SSK işe giriş bildirgesi gereklidir)
# Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, AMERIKA konsolosluğuna, şirket sahibi tarafından yazılan şirketteki görevinizi, seyahat detaylarınızı ve vize talebinizi belirten dilekçe,
# 4 aylık sigorta bildirgesi fotokopisi,


# Son üç aylık bordro fotokopisi,
# Ticari seyahatleriniz için AMERIKA da bulunan firmadan davetiye,
# 2 adet resim, (beyaz fonlu ve yeni çekilmiş olması gereklidir)
# Şirketin imza sirkülerinin fotokopisi,
# Banka hesap cüzdanının fotokopisi,
# Pasaport,
# Gayrimenkul tapusu fotokopisi,
# Şirketin vergi levhasının fotokopisi,
# Kredi kartlarının fotokopisi,
# Seyahat süresini içine alan 30.000 ? teminatlı seyahat sağlık sigortası,
# Şirkete ait ticari sicil gazetesinin fotokopisi,
# Yeni tarihli faaliyet belgesinin fotokopisi gerekmektedir.

ŞİRKET SAHİBİ OLARAK OLARAK AMERIKA VİZESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

# Seyahat süresini içine alan 30.000 ? teminatlı seyahat sağlık sigortası,
# Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, AMERIKA konsolosluğu nun vize bölümüne yazılmış olan, seyahat detaylarınızı ve vize talebinizi belirten dilekçe,
# Ticari seyahatleriniz için AMERIKA da bulunan firmadan davetiye,
# Kredi kartlarının fotokopisi,
# Pasaport,
# Banka hesap cüzdanının fotokopisi,
# Şirkete ait ticari sicil gazetesinin fotokopisi,
# Yeni tarihli faaliyet belgesinin fotokopisi,
# Şirketin imza sirkülerinin fotokopisi,
# Şirketin vergi levhasının fotokopisi,
# 2 adet resim, (beyaz fonlu ve yeni çekilmiş olması gerekli)
# Önceden ayarlanmış olan otel ve uçak rezervasyonları,
# Gayrimenkul tapusu fotokopisi gerekmektedir.

ÖĞRENCİ OLARAK AMERIKA VİZESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

# 2 adet resim, (beyaz fonlu ve yeni çekilmiş olması gerekli)
# Anne veya babanın geçerli veya önceden almış olduğu AMERIKA vizesinin fotokopisi,
# Eğer öğrenci 18 yaşını doldurmamış ise, AMERIKA ya seyahat edebilmesi için anne ve babadan alınan izin kağıdı,
# Aile içerisinde şirket sahibi veya bordrolu çalışanlar var ise yukarıda belirtilen belgelerin tümü eklenmeli,
# Seyahat süresini içine alan 30.000 ? teminatlı seyahat sağlık sigortası,
# AMERIKA Konsolosluğu nun vize bölümüne yazılmış olan dilekçe,
# Pasaport,
# Okuldan alınan yeni tarihli öğrenci belgesi gerekmektedir.

EMEKLİ OLARAK AMERIKA VİZESi ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

# Pasaport,
# Seyahat süresini içine alan 30.000 ? teminatlı seyahat sağlık sigortası,
# Banka hesap cüzdanının fotokopisi,
# Emeklilik cüzdanının fotokopisi,
# AMERIKA Konsolosluğu nun vize bölümüne yazılmış olan dilekçe,
# Gayrimenkul tapusu fotokopisi,
# 2 adet resim, (beyaz fonlu ve yeni çekilmiş olması gerekli)
# Sağlık karnesinin fotokopisi gerekmektedir.

EV HANIMI OLARAK AMERIKA VİZESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

# Eşinin geçerli veya eski AMERIKA vizesi var ise fotokopisi,
# Seyahat süresini içine alan 30.000 ? teminatlı seyahat sağlık sigortası,
# Banka hesap cüzdanının fotokopisi,
# 2 adet resim, (beyaz fonlu ve yeni çekilmiş olması gerekli)
# AMERIKA Konsolosluğu nun vize bölümüne yazılmış olan dilekçe,
# Pasaport,
# Eşi çalışıyor ise veya şirket sahibi ise yukarıda belirtilen belgelerin tümü eklenmeli,
# Gayrimenkul tapusu fotokopisi gerekmektedir.

ALINTIDIR

ALMANYA

BORDROLU ÇALIŞAN OLARAK ALMANYA VİZESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

# Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi, (yeni işe girilmiş ise eski SSK işe giriş bildirgesi gereklidir)
# Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, ALMANYA konsolosluğuna, şirket sahibi tarafından yazılan şirketteki görevinizi, seyahat detaylarınızı ve vize talebinizi belirten dilekçe,
# 4 aylık sigorta bildirgesi fotokopisi,
# Son üç aylık bordro fotokopisi,
# Ticari seyahatleriniz için ALMANYA da bulunan firmadan davetiye,
# 2 adet resim, (beyaz fonlu ve yeni çekilmiş olması gereklidir)
# Şirketin imza sirkülerinin fotokopisi,
# Banka hesap cüzdanının fotokopisi,
# Pasaport,


# Gayrimenkul tapusu fotokopisi,
# Şirketin vergi levhasının fotokopisi,
# Kredi kartlarının fotokopisi,
# Seyahat süresini içine alan 30.000 ? teminatlı seyahat sağlık sigortası,
# Şirkete ait ticari sicil gazetesinin fotokopisi,
# Yeni tarihli faaliyet belgesinin fotokopisi gerekmektedir.

ŞİRKET SAHİBİ OLARAK OLARAK ALMANYA VİZESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

# Seyahat süresini içine alan 30.000 ? teminatlı seyahat sağlık sigortası,
# Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, ALMANYA konsolosluğu nun vize bölümüne yazılmış olan, seyahat detaylarınızı ve vize talebinizi belirten dilekçe,
# Ticari seyahatleriniz için ALMANYA da bulunan firmadan davetiye,
# Kredi kartlarının fotokopisi,
# Pasaport,
# Banka hesap cüzdanının fotokopisi,
# Şirkete ait ticari sicil gazetesinin fotokopisi,
# Yeni tarihli faaliyet belgesinin fotokopisi,
# Şirketin imza sirkülerinin fotokopisi,
# Şirketin vergi levhasının fotokopisi,
# 2 adet resim, (beyaz fonlu ve yeni çekilmiş olması gerekli)
# Önceden ayarlanmış olan otel ve uçak rezervasyonları,
# Gayrimenkul tapusu fotokopisi gerekmektedir.

ÖĞRENCİ OLARAK ALMANYA VİZESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

# 2 adet resim, (beyaz fonlu ve yeni çekilmiş olması gerekli)
# Anne veya babanın geçerli veya önceden almış olduğu ALMANYA vizesinin fotokopisi,
# Eğer öğrenci 18 yaşını doldurmamış ise, ALMANYA ya seyahat edebilmesi için anne ve babadan alınan izin kağıdı,
# Aile içerisinde şirket sahibi veya bordrolu çalışanlar var ise yukarıda belirtilen belgelerin tümü eklenmeli,
# Seyahat süresini içine alan 30.000 ? teminatlı seyahat sağlık sigortası,
# ALMANYA Konsolosluğu nun vize bölümüne yazılmış olan dilekçe,
# Pasaport,
# Okuldan alınan yeni tarihli öğrenci belgesi gerekmektedir.

EMEKLİ OLARAK ALMANYA VİZESi ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

# Pasaport,
# Seyahat süresini içine alan 30.000 ? teminatlı seyahat sağlık sigortası,
# Banka hesap cüzdanının fotokopisi,
# Emeklilik cüzdanının fotokopisi,
# ALMANYA Konsolosluğu nun vize bölümüne yazılmış olan dilekçe,
# Gayrimenkul tapusu fotokopisi,
# 2 adet resim, (beyaz fonlu ve yeni çekilmiş olması gerekli)
# Sağlık karnesinin fotokopisi gerekmektedir.

EV HANIMI OLARAK ALMANYA VİZESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

# Eşinin geçerli veya eski ALMANYA vizesi var ise fotokopisi,
# Seyahat süresini içine alan 30.000 ? teminatlı seyahat sağlık sigortası,
# Banka hesap cüzdanının fotokopisi,
# 2 adet resim, (beyaz fonlu ve yeni çekilmiş olması gerekli)
# ALMANYA Konsolosluğu nun vize bölümüne yazılmış olan dilekçe,
# Pasaport,
# Eşi çalışıyor ise veya şirket sahibi ise yukarıda belirtilen belgelerin tümü eklenmeli,
# Gayrimenkul tapusu fotokopisi gerekmektedir.

ALINTIDIR

Tarafların kendi aralarında devirden önce düzenleyebilecekleri örnek sözleşme

OTO SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATICI : TEL :

Adres :

V.dairesi :

ALICI : TEL :

Adres :

V.dairesi:

SATIS TÜRÜ :

………………………………………

ARAÇ KİMLİGİ

Markası :

Modeli :

Tipi :

Plaka no :

Şasi no :

Motor no:

Rengi :

………………………………………

SATIŞ BEDELİ :……………………………………..

ÖDEME ŞEKLİ :…………………………………………………

Varsa ! çek/senet veya bonoların dökümü :

1–……………………………2–…………………………..
3–:…………………………..4–…………………………..

5–:…………………………..6–…………………………..

SÖZLEŞMEŞARTLARI

1-Yukarıda cinsi ve vasıfları yazılı oto belirtilen bedel ve şartlar dairesinde taraflarca anlaşmaya varılmış ve bu şartlar dahilinde karşılıklı mutabakata varılmıştır.

2-Satışı gerçekleştirilen aracın akit tarihine kadar mevcut olan bilumum vergi/ceza ve trafikteki dosyasında tedbir/haciz/ipotek gibi herhangi bir muamelesi var ise bütün bunların izalesi ve ödemeleri satıcıya ait olup, Bu tarih itibariyle, olması muhtemel doğabilecek her türlü cezai/maddi ve manevi (kan parası vs gibi) yaptırımlardan veya sorumluluk gerektirecek her türlü olaydan ve vakalardan alıcı mesuliyetlidir.

3–Alıcı taraf söz konusu aracın satışını (ruhsat devrini )…………tarihine kadar kendi üzerine alacaktır. Bu tarihten sonra aracın satışı hususunda mesuliyet kabul edilmeyecektir.

4?Satış bedeli -YTL olup, alıcı tarafından peşin olarak ../…/2008 tarihinde ödenmiştir. Satıcı tarafından başkaca bir bedel talep edilmeyecektir. Devir masraflarının tümü alıcıya aittir. Araç alıcıya ?../…/2008 tarihinde teslim edilmiştir.

5– İşbu sözleşme 5 (beş) maddeden ibaret olup anlaşmazlık halinde ….. mahkemeleri ve icra daireleri tam yetkilidir. Hususi şartlar aşağıda ayrıca belirtilmiştir.

Hususi şartlar…

………………………………………

ALICI SATICI ŞAHİT ŞAHİT

AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
————

Ceza Kanunu’nun ??…..?..maddesine muhalefet suçundan
mahkemenizin?/../19?gün ve??..-??..sayılı ilamı ile adli sicil kayıtlarına
geçirilen 1C:???..:? haber numaralı mahkumiyet hükmüne ilişkin cezayı
../../19.. tarihinde yerine getirmiş bulunmaktayım.

Bu nedenle;

Aradan geçen süre göz önüne alınmak suretiyle; Ceza Kanunu’nun 121
ve 3679 sayılı Kanun’la değişik 122.maddesi ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu-
nu’nun 416 ve müteakip maddeleri gereğince ” Memnu Hakların İadesi ” kararının
verilmesini arz ve talep ederim. ?/../?.

I

Adı – Soyadı

İmza

Ekleri : . Nüfus Cüzdanı Örneği
. İkametgah İlmuhaberi
. İyi Hal Belgesi
. Kesinleşmiş Mahkeme Kararı
. İlamat Belgesi
. Sabıka Sorgulaması

İCRA HARÇ VE MASRAFLARI

Başvuru Harcı:(Asliye Hukuk ve İdare)…………14.00.-YTL.
Başvuru Harcı (Sulh ve İcra Tetkik)………………6.60.-YTL.
Tebligat posta pulu:……………………………..4,50.-YTL.
Müzekkere posta pulu (Şehiriçi):…………………4.00.-YTL.
Taşra posta pulu:………………………………..8.00.-YTL.


Dosya Ücreti :……………………………………0.60.-YTL.
Vekalet Harcı:…………………………………….2.30.-YTL.
Vekaletname Pulu:……………………………….3.45.-YTL.
Suret Harcı:………………………………………1.00.-YTL.
Senet sureti damga pulu:………………………..0.77.-YTL.
Senet Takibinde:……………Binde 7.5+2.-YTL. damga pulu
İcra Nisbi Harç:………………………………………Binde 5
Karar ve ilam nispi Harç:……………………………Binde 54
Haciz Yolluk:……………………………………..18.00-YTL.
İhtiyati Haciz Harcı(Maktu):…………………….22.90.-YTL.
Tahsil Harcı (Hacizden önce):………………………. ..%3.6
Tahsil Harcı (Hacizden sonra):…………………………%7.2
Tahsil Harcı (Satıştan sonra):……………………………%9
Maaşta Tahsil Harcı……………………………………%3.6
Feragat Harcı(Hacizden önce)…………………………%1.8
Feragat Harcı(Hacizden sonra)………………………..%3.6
Feragat Harcı(Satıştan sonra)…………………………..%9

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/4748 K. 2006/7341 T. 22.6.2006

?BANKANIN SORUMLULUĞU ( Bir Güven Kurumu Olarak Faaliyet Gösteren Bankalar Objektif Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Hafif Kusurlarından Dahi Sorumlu Olduğu )

? HAFİF KUSUR ( Bankalar Objektif Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Hafif Kusurlarından Dahi Sorumlu Olduğu )

? BİLGİSAYAR KORSANLIĞI ( Müşterinin Haberi Olmadan Bilgisayar Korsanlığı Yoluyla Başka Bir Hesaba Aktarılmasının Önlenmesi Konusunda Ek Güvenlik Tedbirleri Almayan Bankanın Hafif Kusurundan Dahi Sorumlu Olduğu Dikkate Alınarak Müşterisinin Zararını Ödemek Zorunda Olduğu )

818/m.41

ÖZET : Bir güven kurumu olarak faaliyet gösteren bankalar objektif özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklanan hafif kusurlarından dahi sorumludurlar. Bu nedenle; banka müşterisinin hesabında bulunan paranın, müşterinin haberi olmadan bilgisayar korsanlığı yoluyla başka bir hesaba aktarılmasının önlenmesi konusunda ek güvenlik tedbirleri almayan bankanın hafif kusurundan dahi sorumlu olduğu dikkate alınarak, müşterisinin zararını ödemek zorunda olduğu sonucuna varılmalıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, bankanın hafif kusurundan dahi sorumlu olduğu bu olayda müşterinin müterafik kusurundan söz edilemez. DAVA : Taraflar arasında görülen davada Kadıköy Asliye 4. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 01.02.2005 tarih ve 2003/46-2005/61 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 20.06.2006 gününde davacı avukatı SA ile davalı avukatı HE gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Yaşar Arslan tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı banka nezdindeki hesabının OA Adlı kişi tarafından internet şifresi ele geçirilip kullanılarak çekildiğini, elektronik bankacılık hizmetinde gereken güvenliği sağlayamayan davalının sorumlu olduğunu ileri sürerek, ( 20.146.720.234 ) TL’nin faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, kişisel bilgisayarının güvenliğini sağlamayan, sanal klavye kullanmayan, havale işlemlerini sınırlayan parola kullanımını akili hale getirmeyen davacının şifrenin başkalarınca ele geçirilmesinde kusurlu olduğunu, üçüncü kişilerin müşterilerin kullanıcı kodu ve şifre bilgilerini banka sisteminden sağlamalarının olanaksız olduğunu savunmuştur. Mahkemece, mübrez belgelere ve banka merkezinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucuna dayanılarak davacının Suadiye ve Bostancı Şubelerindeki hesaplarından dava dışı kişinin Konak-İzmir Şubesindeki hesabına ( 16 ) ayrı işlemle ( 20.146.720.234 )TL’nin internet şubesi aracılığı ile havale edildiği, 15 dakika içinde ( 16 ) ayrı işlemle para havalesi yapılmasını fark eden güvenlik sisteminin davalı bankada bulunmadığı, iki gün sonra sisteme girmeye çalışan davacının kullanıcı şifresinin değiştirilmesi nedeniyle girememesine karşın bankanın her hangi bir kilitleme yapmadığı, objektif özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen davalı bankanın hafif kusurlarından dahi sorumlu olduğu, davacının şifresini koruma yükümlülüğüne uygun davranmadığı ve müterafik kusurlu olduğu savunmasının kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve kararın dayandırıldığı 16.08.2004 tarihli uzman bilirkişiler kurulu raporunda yer alan saptamalardan, davalı bankanın iki ayrı şubesinde hesabı bulunan davacının taraflar arasındaki bireysel internet şubesi sözleşmesi uyarınca davalının internet şubesi nezdinde yaptığı işlemlerde kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin bilgisayarına yerleşmiş casus programlarda başkasınca elde edilerek davacı hesaplarından ( 20.146.720.234 ) TL’nin çok kısa bir süre içerisinde ( 16 ) ayrı işlemle internet yolu ile davacının haberi olmadan davalı bankanın Konak Şubesi’ne aktarılmasında bu tür bilgisayar korsanlığı yöntemiyle işlemler yapılmasını önleme yolunda ek güvenlik tedbirleri almayan ve olaydan sonra bu yola tevessül eden davalının kusurlu ve sorumlu bulunduğunun, davacının sanal klavye kullanması halinde dahi bunun yapılan bilgisayar korsanlığını engellemeye teknik olarak yetmeyeceğinin anlaşılmasına, işlemi yapan kişi hakkındaki ceza soruşturması sonucunun hafif kusurundan dahi sorumlu olan davalı banka bakımından etkili görülmemesine göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, takdir edilen 450,00 YTL duruşma vekillik ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 815,94 YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 22.06.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Not: Kazancı’dan alınmıştır.

Bankaların genel müdürlük ve yurtdışı şube adresleri

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

ADABANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKDERE CAD. RUMELİHAN NO.40
MECİDİYEKÖY
80494 İSTANBUL

AKBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SABANCI CENTER
4. LEVENT
80745 İSTANBUL

AKBANK T.A.Ş. ESSEN ALT ŞUBESİ
HUYSSEN ALLEE 3
45128 ESSEN
DEUTSCHLAND

AKBANK T.A.Ş. FRANKFURT ŞUBESİ
KAİSER STR.9
60311 FRANKFURT/MAIN
DEUTSCHLAND

AKBANK T.A.Ş. HAMBURG ALT ŞUBESİ
LANGE REIHE 24
20099 HAMBURG
DEUTSCHLAND

AKBANK T.A.Ş. HANNOVER ALT ŞUBESİ
GOETHE STR. 6/C
30169 HANNOVER
DEUTSCHLAND

AKBANK T.A.Ş. MÜNİH ALT ŞUBESİ
GOETHE STR. 12
80336 MUNCHEN
DEUTSCHLAND

AKBANK T.A.Ş. STUTTGART ALT ŞUBESİ
KÖNIG STR. 68
70173 STUTTGART
DEUTSCHLAND

AKBANK T.A.Ş. PARIS TEMSİLCİLİĞİ
5 RUE DE ROME
75008 PARIS
FRANCE

AKBANK T.A.Ş. LONDRA TEMSİLCİLİĞİ
10 FINSBURRY SQUARE
LONDON EC 2A 1 HE
ENGLAND

AKBANK T.A.Ş. ROTTERDAM TEMSİLCİLİĞİ
WESTBLAAK 12
KL 3012 ROTTERDAM
HOLLAND

ALTERNATİF BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CUMHURİYET CAD. NO.22-24
ELMADAĞ
80200 İSTANBUL

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VALİ KONAĞI CAD. NO.10
NİŞANTAŞI
80200 İSTANBUL

BANCO DI ROMA İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
BÜYÜKDERE CD. ÜÇYOL MEVKİ NORAMİN İŞ MERKEZİ KAT:5
MASLAK
80670 İSTANBUL

BANK MELLAT İSTANBUL ŞUBESİ
BÜYÜKDERE CAD. BİNBİRÇİÇEK SOKAK NO.1
LEVENT
80620 İSTANBUL

BNP-AK DRESDNER BANK A.Ş.
1.LEVENT PLAZA BÜYÜKDERE CAD. NO:173/A
LEVENT
İSTANBUL

SİTE BANK A.Ş.
ABDİ İPEKÇİ CAD.63 POLAT PALAS
MAÇKA
80200 İSTANBUL

CITIBANK N.A. İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
BÜYÜKDERE CAD. NO.100
ESENTEPE
80280 İSTANBUL

BAYINDIR BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİBÜYÜKDERE CAD. PARK PLAZA NO:22
MASLAK
İSTANBUL

ANADOLUBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CUMHURİYET MAH. SİLAHŞÖR CAD.. NO:77
BOMONTİ
İSTANBUL

DEMİRBANK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKDERE CAD. NO:21
LEVENT-BEŞİKTAŞ
İSTANBUL

DEMİRBANK
ANDREAS KLOSTER 4
50667 KÖLN
DEUTSCHLAND

FAİSAL FİNANS KURUMU A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KEMERALTI CAD. NO: 46
TOPHANE
80030 İSTANBUL

FAISAL FİNANS KURUMU A.Ş. FRANKFURT TEMSİLCİLİĞİ
MUNCHENER STR.12
60329 FRANKFURT/MAIN
DEUTSCHLAND

FİBA BANK A.Ş.
MAYA MERİDİEN İŞ MERKEZİ EBULULA CAD.
80630 AKATLAR
İSTANBUL

FİNANS BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKDERE CAD. NO.129
GAYRETTEPE
80300 İSTANBUL

FİNANSBANK
IM GALLUSPARK 25
60326 FRANKFURT
DEUTSCHLAND

FİNANSBANK
BLEICHENBRUCKE 10
20354 HAMBURG
DEUTSCHLAND

HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL ŞUBESİ
ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. NO.12
ŞİŞLİ
80222 İSTANBUL

ABN AMRO BANK N.V. İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
İNÖNÜ CAD. 15
GÜMÜŞSUYU / TAKSİM
80090 İSTANBUL

KOÇBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BARBAROS BULVARI MORBASAN SK. KOZA İŞ MERKEZİ
BEŞİKTAŞ
80700 İSTANBUL

MİLLİ AYDIN BANKASI T.A.Ş. (TARİŞBANK) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞAİR EŞREF BULVARI NO.3/1
ÇANKAYA
35210 İZMİR

PAMUKBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKDERE CAD. 82
GAYRETTEPE
80450 İSTANBUL

PAMUKBANK T.A.Ş. BERLİN FİNANSAL HİZMET ŞUBESİ
SKALITZER STR.140
10999 BERLİN
DEUTSCHLAND

PAMUKBANK T.A.Ş. DORTMUND FİNANSAL HİZMET ŞUBESİ
SCHÜTZEN STR. 22
44147 DORTMUND
DEUTSCHLAND

PAMUKBANK T.A.Ş. LUDWIGSBURG FİNANSAL HİZMET ŞUBESİ
SCHILLER STR.14
71638 LUDWIGSBURG
DEUTSCHLAND

PAMUKBANK T.A.Ş. HANNOVER FİNANSAL HİZMET ŞUBESİ
GOETHE STR. 15
30169 HANNOVER
DEUTSCHLAND

PAMUKBANK T.A.Ş. KÖLN FİNANSAL HİZMET ŞUBESİ
BAHNHOF SVORPLATZ 1
50667 KÖLN
DEUTSCHLAND

PAMUKBANK T.A.Ş. MANNHEIM FİNANSAL HİZMET ŞUBESİ
G.2,7 (MARKPLATZ)
68159 MANNHEIM
DEUTSCHLAND

PAMUKBANK T.A.Ş. NURNBERG FİNANSAL HİZMET ŞUBESİ
DENNER STR. 6 (AM PLAERRER)
90429 NÜRNBERG
DEUTSCHLAND

PAMUKBANK T.A.Ş. TEHRAN TEMSİLCİLİĞİ
AVENUE GHAEM MAGHAM FARAHANI BLDG.130 3 RD FL. APT. NO.14
TEHRAN
IRAN

PAMUKBANK T.A.Ş. OBU ŞUBESİ
BAHRAIN DEVELOPMENT BANK BLDG. 1ST. FL. P.O.BOX 11378 DIPLOMATIC AREA
MANAMA
BAHRAIN

OYAK BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKDERE CD. ALİ KAYA SK. NO: 4 POLAT PLAZA A BLOK
4. LEVENT
80620 İSTANBUL

OYAK ANKER BANK Gmbh
AM PLAN 1
56068 KOBLENZ
DEUTSCHLAND

OYAK ANKER BANK Gmbh
KÖLN STR. 57
53111 BONN
DEUTSCHLAND

OYAK ANKER BANK Gmbh
TULLA STR. 11
68161 MANNHEIM
DEUTSCHLAND

OYAK ANKER BANK Gmbh
HOHENSTAUFENRING 66-70
50674 KÖLN
DEUTSCHLAND

OYAK ANKER BANK Gmbh
KARL ?MARK STR. 1
12043 BERLIN
DEUTSCHLAND

OYAK ANKER BANK Gmbh
SENEFELDER STR. 10
80336 MUNCHEN
DEUTSCHLAND

SINAI YATIRIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKDERE CAD.NO:129
ESENTEPE
80300 İSTANBUL

SOCIETE GENERALE (SA) PARIS İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
NİSPETİYE CAD. AKMERKEZ E-3 BLOK KAT. 9
ETİLER
80600 İSTANBUL

SÜMERBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKDERE CAD. NO:106
ESENTEPE
İSTANBUL

ŞEKERBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK BULVARI NO.171
KAVAKLIDERE
06680 ANKARA

ŞEKERBANK T.A.Ş. KÖLN FİNANSAL HİZMET ŞUBESİ
HANSARING 119
50670 KÖLN
DEUTSCHLAND

TEKSTİL BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. GEÇİT SOK. NO.10
ŞİŞLİ
80270 İSTANBUL

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
BASTIAN STR. 3
13357 BERIN
DEUTSCHLAND

THE CHASE MANHATTAN BANK N.A.
EMİRHAN CAD. NO:145 ATAKULE, A BLOK KAT: 11
DİKİLİTAŞ-BEŞİKTAŞ
80700 İSTANBUL

TOPRAKBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKDERE CAD. NO.23
ŞİŞLİ
80220 İSTANBUL

TURKISH BANK A.Ş.
VALİ KONAĞI CAD. NO.7
NİŞANTAŞI
80200 İSTANBUL

TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YILDIZ POSTA CAD. NO.54
GAYRETTEPE
80280 İSTANBUL

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MECLİS-İ MEBUSAN CAD.NO.35
FINDIKLI
80040 İSTANBUL

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YILDIZ POSTA CAD. NO.2
GAYRETTEPE
80280 İSTANBUL

T.C.ZIRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK BULVARI NO.42
ULUS
06107 ANKARA

ZIRAAT BANK INTERNATIONAL A.G.
ADALBERT STR. 12
10999 BERLİN
DEUTSCHLAND

ZIRAAT BANK INTERNATIONAL A.G.
FRIEDRICH-WILHELM STR.82
47051 DUISBURG
DEUTSCHLAND

ZIRAAT BANK INTERNATIONAL A.G.
AM HAUPT BAHNHOF 16
60329 FRANKFURT/MAIN
DEUTSCHLAND

T.C.ZIRAAT BANKASI FRANKFURT MERKEZ ŞUBESİ
HOCH STRASSE 50
60313 FRANKFURT MAIN
DEUTSCHLAND

ZIRAAT BANK INTERNATIONAL A.G.
LANGE LAUBE 7
30169 HANNOVER
DEUTSCHLAND

T.C.ZİRAAT BANKASI SOFYA ŞUBESİ
19 SVETA NEDELIA SQ
100 SOFIA
BULGARIA

ZIRAAT BANK INTERNATIONAL A.G.
STEİNDAMM 72
20099 HAMBURG

/>DEUTSCHLAND

ZIRAAT BANK INTERNATIONAL A.G.
KOMODIEN STR. 11
50668 KÖLN
DEUTSCHLAND

ZIRAAT BANK INTERNATIONAL A.G.
GOETHE STR. 10
80336 MUNCHEN
DEUTSCHLAND

ZIRAAT BANK INTERNATIONAL A.G.
LAUTENSCHLAGER STR.20
70173 STUTTGART
DEUTSCHLAND

T.C.ZIRAAT BANKASI NEW YORK ŞUBESİ
330 MADISON AVENUE 32 ND FLOOR
NEW YORK N.Y. 10017
U.S.A.

T.C.ZIRAAT BANKASI BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ
RUE ROYALE 193
1210 BRUXELLES
BELGIUM

T.C.ZIRAAT BANKASI LEFKOŞA ŞUBESİ
İBRAHİM PAŞA SK.105 GİRNE KAPISI
LEFKOŞA
K.K.T.C.

T.C.ZIRAAT BANKASI GAZİMAĞUSA ŞUBESİ
ORDU SK. CİRİSİL APT.
GAZİMAGOSA
K.K.T.C.

T.C.ZIRAAT BANKASI GÜZELYURT ŞUBESİ

GÜZELYURT
K.K.T.C.

T.C.ZIRAAT BANKASI GİRNE ŞUBESİ
ATATÜRK CAD. 35/37
GİRNE
K.K.T.C.

T.C.ZIRAAT BANKASI LONDRA ŞUBESİ
BASILDON HOUSE 7-11 MOORGATE
LONDON EC2R DB
ENGLAND

T.C.ZIRAAT BANKASI ROTTERDAM TEMSİLCİLİĞİ
WESTBLAAK 109
3012 KH ROTTERDAM
HOLLAND

KAZAKHSTAN – ZİRAAT INTERNATİONAL BANK (KZI-BANK)
KLOCHKOV STR. NO: 132
480057 ALMATY
KAZAKHSTAN

UZBEKİSTAN-TURKISH BANK (UT-BANK)
DRUJBA NARADOV STR. NO: 15/B
TASHKENT
UZBEKISTAN

TURKMEN-TURKISH COMMERCIAL BANK (TTC-BANK)
MAHMUTGULY AVENUE 111/2
744000 ASHGABAT
TÜRKMENİSTAN

AZERBAIJAN-TÜRKİYE BIRGE SEHIMAR KOMMERSIYA BANK (AZER-TÜRK BANK)
İSLAM SEFERLİ STR. 5
370005 BAKU
AZERBAIJAN

ZİRAAT BANK (MOSKOW) CJSC
MOSALARKO PLAZA ONE 16 MARKSISTKAYA ULISTA
109147 MOSKOW
RUSSIAN FEDERATION

DEUTSCH-TURKISHE BANK A.G. (DT-BANK)
HOCH STR. 52
60313 FRANKFURT AM MAIN
DEUTSCHLAND

TURKISH ZİRAAT BANK BOSNIA DD.
FERHADIJA STR.NO: 29/5
SARAJEVO
BOSNIA AND HERZEGOVINA

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKDERE CAD. 63
MASLAK
80670 İSTANBUL

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. DÜSSELDORF TEMSİLCİLİĞİ
FRİEDRİCH-EBERT STR. 45
40210 DÜSSELDORF
DEUTSCHLAND

UNITED GARANTI BANK INT.NV.
PRANNER STR. 15
80333 MUNCHEN
DEUTSCHLAND

UNITED GARANTI BANK INT.NV.
FRIEDRICH STR. 200
10117 BERLIN
DEUTSCHLAND

UNITED GARANTI BANK INT.NV.
SCHADOWPLATZ 14
40212 DUSSELDORF
DEUTSCHLAND

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. LONDRA TEMSİLCİLİĞİ
15 KNIGHTSBRIDGE
LONDON SW1X7LY
ENGLAND

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. MOSKOVA TEMSİLCİLİĞİ
KOSMODAMEANSKAYA NABEREZHNAYA 52 BUILDING 1, BLOCK A
113054 MOSCOW
RUSSIA

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. LUXEMBURG ŞUBESİ
8 PLACE WINSTON CHURCHILL
L-1340 LUXEMBOURG
LÜXEMBURG

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. ŞANGAY TEMSİLCİLİĞİ
ROOM 1304 MARINE TOWER NO: 1 PUDONG AVENUE
200120 SHANGAI
PEOPLE?S REPUBLIC OF CHINA

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. MALTA ŞUBESİ
11-12 ST.BARBARA BASTİON
VALETTA VLT 06
MALTA

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FON KREDİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SÖĞÜTÖZÜ MAH. 2.CAD.NO:63
SÖĞÜTÖZÜ
06520 ANKARA

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KOBİ BİLGİ DESTEK BÜROSU
WIESEN STR.70 A.1
40549 DUSSELDORF
DEUTSCHLAND

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. BERLİN FINANS HIZMETLERI ŞUBESI
POSTDAMER STR. 117-119
10783 BERLİN
DEUTSCHLAND

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KÖLN FİNANS HİZMETLERİ MERKEZ ŞUBESİ
MARZELLEN STR. 9
50667 KOLN
DEUTSCHLAND

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KASSEL FİNANS HİZMETLERİ ŞUBESİ
UNTERE KONIGS STR. 68
34117 KASSEL
DEUTSCHLAND

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. MÜNIH FİNANS HİZMETLERİ ŞUBESİ
GOETHE STR. 3
80336 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. STUTTGART FİNANS HİZMETLERİ ŞUBESİ
ROTEBÜHLPLATZ 2/4 O.G.
70173 STUTTGART
DEUTSCHLAND

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. HAMBURG FİNANS HİZMETLERİ ŞUBESİ
ADENAUR ALLE 9
20097 HAMBURG
DEUTSCHLAND

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. VİYANA TEMSİLCİLİĞİ
PEREGRİNGASSE 3
1090 WIEN
AUSTRIA

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. AMSTERDAM TEMSİLCİLİĞİ
RAADHUIS STR. 44 1016 D.G.
AMSTERDAM
HOLLAND

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ
RUE ROYALE 168
1000 BRÜXELLES
BELGIQUE

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ZÜRİH TEMSİLCİLİĞİ
KAPPELERGASSE 11
8001 ZURICH
SUISSE

DEMİR-HALKBANK NEDERLAND (NV) ROTTERDAM
PARKLAAN 8, 3016
BB ROTTERDAM
HOLLAND

DEMİR-HALKBANK
IMMERMANN STR. 59
40210 DUSSELDORF
DEUTSCHLAND

DEMİR-HALKBANK
AN DEN DOMINIKANERN 5
50668 KÖLN
DEUTSCHLAND

TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKDERE CAD. NO. 42-46
MECİDİYEKÖY
80290 İSTANBUL

TÜRKİYE İMAR BANKASI
HOHENSTAUFENRING 55
50674 KÖLN
DEUTSCHLAND

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKDERE CAD. PEBMEGÜL SOK. İŞ KULELERİ
4. LEVENT
İSTANBUL

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. NEW YORK REPRESENTATIVE OFFICE
500 FIFTH AVENUE SUITE 2400
NEW YORK
NEWYORK 10110

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. LONDRA ŞUBESİ
8 PRINCES STREET
LONDON EC 2R 8 HL
ENGLAND

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. GAZİMAĞUSA ŞUBESİ
NAMIK KEMAL MEYDANI NO: 18
GAZİMAGOSA
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. GİRNE ŞUBESİ
HÜRRİYET CAD. NO: 27 GİRNE
GİRNE
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. LEFKOŞA ŞUBESİ
GİRNE CAD. NO: 9 LEFKOŞA
LEFKOŞA
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

İŞBANK GmbH ZÜRİH ŞUBESİ
LÖWEN STR. 61 POSTFACH 6275
8023 ZURICH
SUISSE

İŞBANK GmbH DEN HAAG ŞUBESİ
PALETPLEIN 23
2526 GW DEN HAAG
HOLLAND

İŞBANK GmbH FRANKFURT ŞUBESİ
ROSSMARKT 9
60311 FRANKFURT/MAIN
DEUTSCHLAND

İŞBANK GmbH BERLİN ŞUBESİ
MÜLLER STR. 150
13353 BERLIN
DEUTSCHLAND

İŞBANK GmbH DÜSSELDORF ŞUBESİ
GRAF ADOLF STR. 73
40210 DÜSSELDORF
DEUTSCHLAND

İŞBANK GmbH STEINDAMM ŞUBESİ
STEINDAM 43
20099 HAMBURG
DEUTSCHLAND

İŞBANK GmbH HAMBURG ŞUBESİ
BALLINDAMM 8
20095 HAMBURG
DEUTSCHLAND

İŞBANK GmbH HAUPTBAHNHOF ŞUBESİ
MÜNCHENER STR. 49
60329 FRANKFURT
DEUTSCHLAND

İŞBANK GmbH KREUZBERG ŞUBESİ
KOTTBUSSER STR. 2
10999 BERLIN
DEUTSCHLAND

İŞBANK GmbH MANNHEIM ŞUBESİ
H 1, 1-2
68159 MANNHEIM
DEUTSCHLAND

İŞBANK GmbH MÜNİH ŞUBESİ
GOETHE STR. 21
80336 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

İŞBANK GmbH AMSTERDAM ŞUBESİ
PREDERIKSPLEIN 1 1017
XK AMSTERDAM
HOLLAND

İŞBANK GmbH GELSENKIRCHEN ŞUBESİ
BANHOFSUORPLATZ 5
45879 GELSENKIRCHEN
DEUTSCHLAND

İŞBANK GmbH KARLSRUHE ŞUBESİ
AMALIEN STR. 23
76133 KARLSRUHE
DEUTSCHLAND

İŞBANK GmbH KÖLN ŞUBESİ
UNTER SACHSENHAUSEN 35
50667 KÖLN
DEUTSCHLAND

İŞBANK GmbH NÜRNBERG ŞUBESİ
AM PLARRER 2
90429 NÜRNBERG
DEUTSCHLAND

İŞBANK GmbH STUTTGART ŞUBESİ
KRONPRINZ STR. 12
70173 STUTTGART
DEUTSCHLAND

İŞBANK GmbH SUCCURSALE DE PARIS
3. RUE SCRIBE
75009 PARIS
FRANCE

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

r />NECATİBEY CAD. NO:98
BAKANLIKLAR
06570 ANKARA

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MECLİSİ MEBUSAN CAD. 161
FINDIKLI
80040 İSTANBUL

YAŞARBANK A.Ş. FRANKFURT TEMSİLCİLİĞİ
KAISERSTR. 55
60329 FRANKFURT/MAIN 1
DEUTSCHLAND

YAŞARBANK GMbH
WESTEND STR. 41
60325 FRANKFURT/MAIN
DEUTSCHLAND

YAŞARBANK GMbH
BAHNHOF STR. 17
86150 AUGSBURG
DEUTSCHLAND

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK BULVARI NO: 207
KAVAKLIDERE
06683 A NKARA

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. FRANKFURT BAŞ TEMSİLCİLİĞİ
KAISER STR. 61
60329 FRANKFURT/MAIN
DEUTSCHLAND

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ
CHAUSSEE DE.HAECHT 19
1030 BRUSSEL
BELGIQUE

VAKIFBANK INTERNATIONAL (WIEN) A.G. HEAD OFFICE
KARTNER RING 17
1010 WIEN
AUSTRIA

VAKIFBANK ARGENTINIER STR BRANCH
ARGENTINIER STR. 63
1040 WIEN
AUSTRIA

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NEW YORK ŞUBESİ
399 PARK AVENUE 27 TH FLOOR
NEW YORK, N.Y. 10022
U.S.A.

WESTDEUTSCHE LANDESBANK (EUROPE) A.G.
EBULULA MARDİN CAD. MAYA PARK TOWEERS
AKATLAR
80630 İSTANBUL

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKDERE CAD. ÇAMLIK SOK. YAPI KREDİ PLAZA
LEVENT
İSTANBUL

YAPI KREDİ BANK (DEUTSCHLAND) AG
BERLINER ALLEE 55
40212 DUSSELDORF
DEUTSCHLAND

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KÖLN TEMSİLCİLİĞİ
MARZELLEN STR. 12/14
50667 KÖLN
DEUTSCHLAND

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. MÜNİH TEMSİLCİLİĞİ
GOETHE STR. 11
80336 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. STUTTGART TEMSİLCİLİĞİ
TUBINGER STR. 1
70178 STUTTGART
DEUTSCHLAND

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. NEW YORK TEMSİLCİLİĞİ
745 FIFTH AVE.SUITE 1115
NEW YORK N.Y. 10151
U.S.A.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BAHREYN ŞUBESİ
KUWAIT ASIA BANK BUILDING 2 ND FLOOR DIPLOMATIC AREA P.O. BOX 1104
MANAMA
BAHRAIN

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. LONDRA TEMSİLCİLİĞİ
HAVENFIELDS, AYLESBURY ROAD GREAT MISSENDEN BUCKHINGAMSHIRE HP16 9LS
LONDON
ENGLAND

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. MOSKOVA TEMSİLCİLİĞİ
GONCHAMAYA EMBANKMENT 1-2
MOSCOW 109172
RUSSIA

M.N.G. BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
METE CAD.PARK HAN NO:40
TAKSİM
80060 İSTANBUL

BANK EKSPRES A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTİNYE YOKUŞU
İSTİNYE
80860 İSTANBUL

EGE GİYİM SANAYİCİLERİ BANKASI A.Ş.
EGS BANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. NO:288
80270 İSTANBUL

EGS BANK
KOMODIEN STR. 9
50667 KÖLN
DEUTSCHLAND

DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKDERE CAD.NO: 110
ESENTEPE
80496 İSTANBUL

Bu sene 53. düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasına Türkiye Mor ve Ötesi Grubunun ?Deli? isimli Türkçe şarkısı ile katıldık ve 7. olduk.

Yine her yılki gibi ülkeler müziğe değil siyasi yakınlığı ülkelere, özellikle komşu ülkelere oylarını dağıttı. Biz 12 puanı Azerbaycan?a verdik. Azerbaycan bu arada Eurovision?a ilk kez katıldı. Azerbaycan bize 12 puan verdi.

Rusya yarımayı birinci tamamladı. Doğrusunu söyleyeyim ben Rusya?nın şarkısını hiç beyenmedim.

Aslında bizim şarkımızda vasattı. Neyse Türkiye için yarışmış, mücadele vermiş kişileri de inciltmemek lazım.

İlk dereceler şöyle

1. Rusya 272 puan,

2. Ukrayna 230 puan

3. Yunanistan 218 puan

4. Ermenistan 199,

5. Norveç 182,

6. Sırbistan 160,

7. Türkiye 138,

8. Azerbaycan 132,

Milli piyango çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

Sayısal loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

Süper loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

On numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

Şans topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

SSK internet sitesi üzerinden emeklilik maaşınızın bağlanılıp, bağlanmadığını öğrenebilisiniz (sorgulayabilirsiniz)

Aşağıdaki linke tıklayıp çıkan ekrana TC Kimlik Numaranızı girip Sorgula tuşuna basınız

SKK MAAŞINIZIN BAĞLANIP BAĞLANMADIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.