Araç ( taşıt - oto - otomobil ) satış sözleşmesi örneği


Tarafların kendi aralarında devirden önce düzenleyebilecekleri örnek sözleşme

OTO SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATICI : TEL :

Adres :

V.dairesi :

ALICI : TEL :

Adres :


V.dairesi:
SATIS TÜRÜ :

.............................................

ARAÇ KİMLİGİ

Markası :

Modeli :

Tipi :

Plaka no :

Şasi no :

Motor no:

Rengi :

.............................................

SATIŞ BEDELİ :............................................

ÖDEME ŞEKLİ :.........................................................

Varsa ! çek/senet veya bonoların dökümü :

1--.................................2--................................
3--:................................4--................................

5--:................................6--................................

SÖZLEŞMEŞARTLARI

1-Yukarıda cinsi ve vasıfları yazılı oto belirtilen bedel ve şartlar dairesinde taraflarca anlaşmaya varılmış ve bu şartlar dahilinde karşılıklı mutabakata varılmıştır.

2-Satışı gerçekleştirilen aracın akit tarihine kadar mevcut olan bilumum vergi/ceza ve trafikteki dosyasında tedbir/haciz/ipotek gibi herhangi bir muamelesi var ise bütün bunların izalesi ve ödemeleri satıcıya ait olup, Bu tarih itibariyle, olması muhtemel doğabilecek her türlü cezai/maddi ve manevi (kan parası vs gibi) yaptırımlardan veya sorumluluk gerektirecek her türlü olaydan ve vakalardan alıcı mesuliyetlidir.

3--Alıcı taraf söz konusu aracın satışını (ruhsat devrini )............tarihine kadar kendi üzerine alacaktır. Bu tarihten sonra aracın satışı hususunda mesuliyet kabul edilmeyecektir.

4?Satış bedeli -YTL olup, alıcı tarafından peşin olarak ../.../2008 tarihinde ödenmiştir. Satıcı tarafından başkaca bir bedel talep edilmeyecektir. Devir masraflarının tümü alıcıya aittir. Araç alıcıya ?../.../2008 tarihinde teslim edilmiştir.

5-- İşbu sözleşme 5 (beş) maddeden ibaret olup anlaşmazlık halinde ..... mahkemeleri ve icra daireleri tam yetkilidir. Hususi şartlar aşağıda ayrıca belirtilmiştir.

Hususi şartlar...

...

.............................................

ALICI SATICI ŞAHİT ŞAHİT


Benzer Yazılar:

Kategori: ,

Yorum Gönder

Copyright © WEB BİLGİ