Yeni Çek Kanununa (5491) karşılıksız çek cezaları için taahhütname (dilekçe) örneği

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE
                                                                  D. NO:

KONU :5941 Sayılı Yasa Uyarınca Taahhütname Bildirim

TALEP :5941 Sayılı Yasa Uyarınca İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması İstemidir.

TALEP TARİHİ : / /2010

5941 Sayılı Yasa gereğince öncelikle mahkumiyetine konu karşılıksız çek borcumu ödeme planıma ilişkin aşağıdaki taahhütnamem doğrultusunda taahhütname tarihinden itibaren 2 yıl süre ile infazımın ertelenmesi ve ya durdurulmasını ayrıca 5237 Sayılı yasanın 7/2 maddesi doğrultusunda lehe olan kanunun tespit ve hakkımda tatbiki açısından uyarlamaya ilişkin ek karar verilmesini arz ve talep ederim

……./……… / 2010

ADI VE SOYADI:
İMZA :

ADRES BİLDİRİMİ : İnfazın ertelenmesinden sonra bulunacağım adres aşağıda belirttiğim adrestir.Adres değişikliği bildirmediğim sürece bu adrese yapılacak her türlü tebligatın geçerliliğini ve tarafıma yapılmış sayılacağını beyan ve kabul ederim.

TEBLİGAT ADRESİ

TAAHHÜTNAME

Asliye Ceza Mahkemesinin tarih esas karar no sayı ilamı uyarınca müşteki olan……………. mahkumiyetime konu karşılıksız kalan çek borcumu 5941 Sayılı Yasa Uyarınca düzenlenme tarihine göre Kanuni ibraz tarihinden itibaren 3095 Sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faiz oran üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte anılan yasanın geçici 2/b maddesi uyarınca en az 1/3?ünü ilk yıl içinde olmak şartı ile borcumun tamamını azami 2 yıl içerisinde aşağıda belirttiğim ödeme plan çerçevesinde ödemeyi beyan ve taahhüt ediyorum..

1- 1/3Ü OLAN ………………….TLyi…………………………………….. tarihinde yasal temerrüt faizi ile birlikte

2- 2/3Ü OLAN…………………. TL yi …………………………………… tarihinde yasal temerrüt faizi ile birlikte

……./……… / 2010

ADI VE SOYADI

İMZA

Yorum

Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*