TEMYİZ SÜRELERİ:
Asliye Hukuk, Sulh Hukuk,İş Mahkemesi, Ceza Mahkemeleri, İcra (Hukuk), İcra (Ceza), İdare Mahkemeleri,Kadastro Mahkemeleri,Vergi Mahkemeleri, Danıştay’da temyiz ve temyize cevap süreleri.

MAHKEME………………….SÜRE VE İŞLERLİK KOŞULU……YASAL DAYANAK
Asliye Hukuk Mahkemesi………..15 gün.(Tebliğden )…………….HUMK 432/1
Sulh Hukuk Mahkemesi……………8 gün.(Tebliğden )…………….HUMK 437
İş Mahkemeleri…………………….8 gün.(Tefhimden )……………5521/8
Ceza Mahkemeleri…………………7 gün.(Tefhimden )……………1412/310
İcra (Hukuk)……………………..10 gün.(Tefhimden )…………….İİK/363
İcra (Ceza)………………………..7 gün.(Tefhimden )…………….İİK/353
İdari Yargı Mahkemeleri…………30 gün (Tebliğden )……………..2577/46
Kadastro Mahkemeleri…………..15 gün (Tebliğden )……………..3402/32
Temyiz İsteminin Reddine
ilişkin Mahkeme kararları………….7 gün (Tebliğden )…………….HUMK/432/son
İflasa İlişkin
Genel Mahkeme Kararları……….10 gün (Tebliğden )………………İİK/164
Konkordato hakkında
verilen hükümler (Gnl. Mah.)…..10 gün (Tefhimden )……………..İİK/299

TEMYİZE CEVAP SÜRELERİ:

Asliye Hukuk – Sulh Hukuk………10 gün.(Tebliğden )…………….HUMK 433/2
Ceza Mahkemeleri…………………7 gün.(Tebliğden )…………….1412/316
İdare, Vergi, Danıştay…………..30 gün.(Tebliğden )…………….2577/46

Kaynak: turkhukuksitesi.com