temyiz süreleri

Sulh Hukuk Mahkemelerinde Süreler

1. Sulh hukuk mahkemesi ilk itiraz süresi: ilk oturuma kadar ilk itirazlarda bulunulabilinir2. Sulh hukuk mahkemesi davalarında Cevap Süresi: ilk oturuma [...]

Temyiz ve Temyize cevap süreleri – Hukuk – Ceza – İdari ve Vergi Mahkemelerinde

TEMYİZ SÜRELERİ:Asliye Hukuk, Sulh Hukuk,İş Mahkemesi, Ceza Mahkemeleri, İcra (Hukuk), İcra (Ceza), İdare Mahkemeleri,Kadastro Mahkemeleri,Vergi [...]