Sulh Hukuk Mahkemelerinde Süreler

1. Sulh hukuk mahkemesi ilk itiraz süresi: ilk oturuma kadar ilk itirazlarda bulunulabilinir2. Sulh hukuk mahkemesi davalarında Cevap Süresi: ilk oturuma kadar cevap verilebilir3. Sulh hukuk mahkemelerinde Temyiz Süresi: 8 Gün4. Sulh hukuk mahkemesi Karar Düzeltme Süresi: 15 Gün (Hmuk

Read More Sulh Hukuk Mahkemelerinde Süreler

Temyiz ve Temyize cevap süreleri – Hukuk – Ceza – İdari ve Vergi Mahkemelerinde

TEMYİZ SÜRELERİ:Asliye Hukuk, Sulh Hukuk,İş Mahkemesi, Ceza Mahkemeleri, İcra (Hukuk), İcra (Ceza), İdare Mahkemeleri,Kadastro Mahkemeleri,Vergi Mahkemeleri, Danıştay’da temyiz ve temyize cevap süreleri. MAHKEME………………….SÜRE VE İŞLERLİK KOŞULU……YASAL DAYANAKAsliye Hukuk Mahkemesi………..15 gün.(Tebliğden )…………….HUMK 432/1Sulh Hukuk Mahkemesi……………8 gün.(Tebliğden )…………….HUMK 437İş Mahkemeleri…………………….8 gün.(Tefhimden )……………5521/8Ceza

Read More Temyiz ve Temyize cevap süreleri – Hukuk – Ceza – İdari ve Vergi Mahkemelerinde