Serebral palsili bebeklerde zeka gelişimi için birkaç öneri

Serebral gelişme geriliği olan, periventriküler lökomalazi tanısı alan ya da serebral palsili bebeklerde zeka seviyesi normal sınırlarda olsa bile bu bebeklerde öğrenme güçlüğü olabilir. Sosyal yönden yaşıtlarından geri kalabilirler. Bu bebeklerin zeka ve sosyal gelişimi için çocuk nörologlarının da tavsiye

Read More Serebral palsili bebeklerde zeka gelişimi için birkaç öneri