Periventriküler lökomalazi

BEBEKLERDE PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ

Periventriküler lökomalazi nedir nedenleri nelerdirPeriventriküler lökomalazi beynin ventrikülleri arasındaki doku hasarıdır. ( Beyaz cevher hasarı ) [...]

Serebral palsili bebeklerde zeka gelişimi için birkaç öneri

Serebral gelişme geriliği olan, periventriküler lökomalazi tanısı alan ya da serebral palsili bebeklerde zeka seviyesi normal sınırlarda olsa bile bu [...]

EEG çekim amaçları nelerdir ? Bebeklerde EEG çekimi hakkında bilgiler

EEG beynin elektriksel faaliyetini incelemek ve yorumlamak amacı ile yapılan bir tetkiktir. Küçük elektrotların bir tür jel yardımı ile saçlı kafa [...]