Hidrosefali nedir

Hidrosefali beyin içindeki suyun artmasıyla karakterize bir hastalıktır. Beynimizde beyin omurilik sıvısı yapan dört adet karıncık vardır. Bu sıvı damarlar tarafından sürekli boşaltılır. Bu sıvının fala üretilmesi, boşaltımının tıkanması ya da emiliminin bozulması durumlarında hidrosefali oluşur. Bu boşaltımın tıkanması durumunda beyin omurilik sıvısı birikir. Beyin- omurilik sıvısının artmasıyla birlikte kafa içi basınçta artar. Küçük bebeklerde en önemli belirtisi kafa büyümesidir. Büyük çocuklarda kafa iskelet gelişimi tamamlandığı için kafa büyümesi olmaz

Belirtileri nelerdir

Bebeklerin her muayenede kafa çapları ölçülür ve bebeğin kaç aylık olduğuna bağlı olarak bunun normal sınırları vardır. Anormal kafa çapı büyümesi hidrosefaliyi düşündürür. Her kafa büyümesi hidrosefali olmayabilir. Yine bu bebekler de en erken belirti olarak gözde günbatımı görünümü, yüksek ve tiz sesle ağlama, bıngıldakta gerginleşme, kafadaki damarlarda belirginleşme bulunur. Nöbet geçirme görülür. Huzursuzluk, iletişim kurma güçlüğü, baş ağrısı ve fışkırır tarzda kusma görülür. Görme bozuklukları oluşur. Konuşma ve yürümede geri kalırlar. Okul başarısı düşer.

Nedenleri

Doğumsal sebebi bilinmeyen hidrosefali
Prematüre olmak
Spina bifida bulunması
Tümörler
Genetik
Menenjit geçirme
Dandy-walker kistleri

Tanı

Bilgisayarlı tomografi, Beyin ultrasonografisi ve beyin manyetik rezonans ile konur.

Tedavisi

İlaç tedavisi bulunmamaktadır. Tedavisi cerrahidir. Şant takılması ve üçüncü ventrikülün çıkarılması şeklindedir. Şant ömür boyu kalır ve beyin hasarı oluşmasını engeller. Eğer erken tanı ve şant takılması ile beyin hasarı önlenir ise zeka geriliği olmaz ve çocuk normal hayatına devam edebilir.

Periventriküler lökomalazi nedir nedenleri nelerdir

Periventriküler lökomalazi beynin ventrikülleri arasındaki doku hasarıdır. ( Beyaz cevher hasarı ) .Prematüre bebeklerde sıktır. Düşük doğum ağırlıklı bebekler risk altındadır. Genelde doğum esnasında anormal pozisyon, zor doğum ve oksijensiz kalma öyküleri bulunur. Bebekler yoğun bakımda kalmış burada beyin kanaması geçirmiş olabilirler. Doğumda suların erken gelmesi sıktır. beyindeki hasarın erken doğuma ve suların erken açılmasına neden olduğu düşünülmektedir. Ciddi sarılık geçirme, gebelikte vajinal kanama, gebelikte hipertansiyon ve diyabet, enfeksiyon periventriküler lökomalaziye neden olabilir.

Belirtiler

Kolları bükme, bacak kaslarında gerginlik, elleri yumruk yapma, sık irkilme görülür. Görme bozukluğu görülür. Gördüğünü algılama, nesneleri takip etme sorunu vardır.

Nereye başvurmak gerekir

Çocuk nörolojisi uzmanına başvurmak gerekir.

Tanı nasıl konur

Fizik muayene, EEG, Beyin US ve Beyin MR ile tanı konur. EEG bu tip çocuklarda nöbet geçirme riski olduğu için bu olasılığı saptamada kullanılır. Manyetik rezonans ve ultrasonda ise beynin iki yarım küresi arasındaki hasarlı alanlar beyaz bir renkte görülür.

Tedavi

Acil fizik tedavi yapılır.

Periventriküler lökomalazisi olan her bebek spastik bebek olacak mıdır

Periventriküler lökomalazi spastik bebekliğin öncü bulgusu olmakla birlikte periventriküler lökomalazisi olan her bebek spastik olacak diye bir kural yoktur. Ancak bunu daha önceden saptayacak bir yöntem bulunmamaktadır. Bebek çocuk nöroloji uzmanı tarafından izlem altında bulunur ve zamanla belirtiler ortaya çıkar. Bazen bir çocuğun örneğin üç yaşına kadar normal olup da birdenbire spasisiste gelişen vakalar da rastlanmıştır.

EEG beynin elektriksel faaliyetini incelemek ve yorumlamak amacı ile yapılan bir tetkiktir. Küçük elektrotların bir tür jel yardımı ile saçlı kafa derisine yerleştirilmesi ve bir bilgisayar yardımıyla beyinin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi suretiyle yapılır. Trase bilgisayardan çıktı alınır ve bir nörolog ya da çocuk nöroloğu tarafından değerlendirilir. EEG çekiminin temel amacı beyinde oluşan hasarları tespit etmektir. Beyinde hasar anne karnında ya da sonradan oluşabilir. Periventriküler lökomalazi tanısında, sosyal gelişim geriliğinde, serebral gelişim geriliği ve serebral palsi tanısında, prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin nörolojik muayenesinde yukarıdaki hastalıklar için yüksek risk gurubu olduklarından atlamamak için istenir. Özelliklede epilepsi hastalığının ve epilepsi hastalığının hangi tür olduğunun tanısında EEG önemlidir. Uykulu ve uyanık çekilebilir. Küçük bebeklerde bebeği hareketsiz tutmak zor olduğu için uyanık EEG çekilemez. Bebeğin uyuması için hafif bir sedasyon rektal ya da oral klorhidrat ile verilebilir. Ancak beyin dalgalarını etkilediğinden anestezi pek önerilmemektedir. Bebeğin uykusuz bırakılarak o saatte doğal uykuda olması yeğlenmektedir. Karnı tok olursa daha iyi uyur. Anne kucağında olup anne sıcaklığını hissetmesi de sakinleşmesine ve uyumasına katkıda bulunur. Bebek hareket ettiği zaman bilgisayar çekim yapmaz. İşlem iptal olur. EEG çekimini en çok ses etkiler ortam sessiz ve sakin olmalıdır. İşlem can yakmaz. Hastaya elektrik verilmesi söz konusu değildir. Saçların temiz olması parazitsiz çekim sağlar.