MEMNU HAKLARIN İADESİ - ADLİ SİCİL KAYDINDAN SABIKA SİLME DİLEKÇESİ


AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
------------

Ceza Kanunu'nun ??.....?..maddesine muhalefet suçundan
mahkemenizin?/../19?gün ve??..-??..sayılı ilamı ile adli sicil kayıtlarına
geçirilen 1C:???..:? haber numaralı mahkumiyet hükmüne ilişkin cezayı
../../19.. tarihinde yerine getirmiş bulunmaktayım.Bu nedenle;

Aradan geçen süre göz önüne alınmak suretiyle; Ceza Kanunu'nun 121
ve 3679 sayılı Kanun'la değişik 122.maddesi ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu-
nu'nun 416 ve müteakip maddeleri gereğince " Memnu Hakların İadesi " kararının
verilmesini arz ve talep ederim. ?/../?.

I

Adı - Soyadı

İmza

Ekleri : . Nüfus Cüzdanı Örneği
. İkametgah İlmuhaberi
. İyi Hal Belgesi
. Kesinleşmiş Mahkeme Kararı
. İlamat Belgesi
. Sabıka Sorgulaması


Benzer Yazılar:

Kategori: ,

Yorum Gönder

Copyright © WEB BİLGİ