Mahkemelerin Görev sınırları, Senetle İspat Sınırı, Temyiz Sınırı, İTM Kesinlik Sınırı, Ceza Temyiz Sınırı

HUMK, İİK ve CMK Parasal Sınırları

Sulh/Asliye Hukuk Görev Sınırı (HUMK m.8/I) :
1996 – 100,00 YTL
1998 – 200,00 YTL
2000 – 400,00 YTL
2005 – 5.000,00 YTL
2006 – 5.490,00 YTL
2007 – 5.910,00 YTL
2008 – 6.330,00 YTL
2009 – 7.080,00 TL
2010 – 7.230,00 TL (01.01.2010’dan itibaren)

Senetle İspat Sınırı (HUMK m.288) :
1996 – 10,00 YTL
1998 – 20,00 YTL
2000 – 40,00 YTL
2005 – 400,00 YTL
2006 – 430,00 YTL
2007 – 460,00 YTL
2008 – 490,00 YTL
2009 – 540,00 TL
2010 – 550,00 TL (01.01.2010’dan itibaren)

Temyiz Sınırı : (HUMK m.427)
1996 – 10,00 YTL
1998 – 20,00 YTL
2000 – 40,00 YTL
2005 – 1000,00 YTL
2006 – 1090,00 YTL
2007 – 1.170,00 YTL
2008 – 1.250,00 YTL
2009 – 1.400,00 TL
2010 – 1.430,00 TL (01.01.2010’dan itibaren)

Temyizde Duruşma Sınırı : (HUMK m.438)
1996 – 200,00 YTL
1998 – 400,00 YTL
2000 – 800,00 YTL
2005 – 10.000.00 YTL
2006 – 10.980.00 YTL
2007 – 11.830,00 YTL
2008 – 12.680,00 YTL
2009 – 14.200,00 TL
2010 – 14.510,00 TL (01.01.2010’dan itibaren)

Karar Düzeltme Sınırı : (HUMK m.440)
1996 – 150,00 YTL
1998 – 300,00 YTL
2000 – 600,00 YTL
2005 – 6.000,00 YTL
2006 – 6.580,00 YTL
2007 – 7.090,00 YTL
2008 – 7.600,00 YTL
2009 – 8.510,00 TL
2010 – 8.690,00 TL (01.01.2010’dan itibaren)

İcra Mahkemesi Kesinlik (Temyiz) Sınırı : (İİK m.363)
2003 öncesi 100,00 YTL
2003 – 2.000,00 YTL (4949 sayılı ve 30.07.2003 yürürlük tarihli yasa ile)
2004 – 2.570,00 YTL
2005 – 2.850,00 YTL
2006 – 3.120,00 YTL
2007 – 3.360,00 YTL
2008 – 3.600,00 YTL
2009 – 4.030,00 TL
2010 – 4.110,00 TL (01.01.2010’dan itibaren)

Ceza Usulünde Temyiz Sınırı

(Bölge İdare Mahkemeleri faaliyete geçip de 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu?nun ilgili maddeleri geçerli olana kadar aşağıdaki madde uygulanır)

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

MADDE 305 – (Değişik: 2789 – 21.01.1983) Ceza Mahkemelerinden verilen hükümler temyiz olunabilir. Ancak, onbeş sene ve ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı (Değişik ibare: 5218 – 14.7.2004 / m.1/C-3) “cezalara” ait hükümler hiç bir harç ve masrafa tabi olmaksızın Yargıtayca re’sen tetkik olunur.
1. (Değişik: 3842 – 18.11.1992) (Değişik ibare: 5219 – 14.7.2004 / m.3/B) “İkimilyar” liraya kadar ((Değişik ibare: 5219 – 14.7.2004 / m.3/B) “ikimilyar” dahil para cezalarına dair olan hükümler,
2. (Değişik: 3842 – 18.11.1992) Yukarı sınırı (Değişik ibare: 5219 – 14.7.2004 / m.3/B) “onmilyar” lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hükümleri,
3. Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümler,
Temyiz olunamaz.
Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. Ancak haklarında 343 üncü madde hükümleri dairesinde Yargıtaya başvurulabilir.

Nafaka Davalarında Kesinlik Sınırı : 1 yıllık nafaka bedeli üzerinden hesaplanır.

Yorum

Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*