2008 İCRA HARÇ VE MASRAFLARI

İCRA HARÇ VE MASRAFLARI

Başvuru Harcı:(Asliye Hukuk ve İdare)…………14.00.-YTL.
Başvuru Harcı (Sulh ve İcra Tetkik)………………6.60.-YTL.
Tebligat posta pulu:……………………………..4,50.-YTL.
Müzekkere posta pulu (Şehiriçi):…………………4.00.-YTL.
Taşra posta pulu:………………………………..8.00.-YTL.


Dosya Ücreti :……………………………………0.60.-YTL.
Vekalet Harcı:…………………………………….2.30.-YTL.
Vekaletname Pulu:……………………………….3.45.-YTL.
Suret Harcı:………………………………………1.00.-YTL.
Senet sureti damga pulu:………………………..0.77.-YTL.
Senet Takibinde:……………Binde 7.5+2.-YTL. damga pulu
İcra Nisbi Harç:………………………………………Binde 5
Karar ve ilam nispi Harç:……………………………Binde 54
Haciz Yolluk:……………………………………..18.00-YTL.
İhtiyati Haciz Harcı(Maktu):…………………….22.90.-YTL.
Tahsil Harcı (Hacizden önce):………………………. ..%3.6
Tahsil Harcı (Hacizden sonra):…………………………%7.2
Tahsil Harcı (Satıştan sonra):……………………………%9
Maaşta Tahsil Harcı……………………………………%3.6
Feragat Harcı(Hacizden önce)…………………………%1.8
Feragat Harcı(Hacizden sonra)………………………..%3.6
Feragat Harcı(Satıştan sonra)…………………………..%9

Yorum

Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*